Nová akcia

28.02.2012 20:30

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.