POZOR !

UŽ  POUŽÍVAJTE  NOVÚ  STRÁNKU :

 

www.akjasen.askas.sk

 

  

VITAJTE NA STRÁNKACH AK - JASEŇ

ORAVSKÁ JASENICA

 

Náš abstinentský klub je aktívny od 10. marca 2001 v prízemí budovy farského úradu. Vďaka ochote pochopeniu a pomoci nášho bývalého duchovného správcu dôstojného pána farára Petra Palidera, ako aj súčastného pána farára Karola Pôbiša nám boli poskytnuté priestory pre fungovanie a potreby nášho klubu. Aj touto cestou sa im chceme čo najsrdečnejšie poďakovať.                                                                                

   STRETÁVAME SA KAŽDÚ STREDU

   V letnom období o  19.00 hod.

    V zimnom období o 18.00 hod.

 

 A-KLUB JASEŇ JE OD SVOJHO 

        ZALOŽENIA ČLENOM   A S K A S           

( Asociácia kluov abstinujúcich  Slovenska )

 
AK SA CHCETE DOZVEDIEŤ VIAC PREJDITE DO PONUKY  MENU

 

Farský úrad - Oravská Jasenica