Vážení priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal a prihovoril sa vám ako terajší predseda A-klubu Jaseň.

 Alkoholizmus je nevyliečiteľná choroba, proti ktorej človek bojuje až do konca života. Máloktorí z nás to dokážu zvládnuť sami bez pomoci rodiny, priateľov, či iných abstinujúcich závislých. Rodina je pre fungovanie nášho klubu prioritou. Dôležitou súčasťou v tomto boji je pre nás viera v Boha a modlitba. Aj toto je smerovanie nášho klubu.

 

Abstinencia je milosť, ktorá sa nedostane každému. My sme ju dostali, nepremárnime ju !

 

Dúfam, že na našej stránke nájdete odpovede na otázky, problémy, ktoré vás trápia.

 

PRIJMITE NAŠU POMOCNÚ RUKU . . .

 

Vladimír  FARSKÝ -  predseda A-klubu