Prvoradým cieľom nášho klubu je príprava ľudí na liečbu, stretávanie sa po nej, ako aj ďalšia prevencia. Nesmieme zabudnúť na integráciu a resocializáciu závislých po návrate z liečby.

V našom klube kladieme veľký dôraz na potrebu spolupráce rodinných príslušníkov, či sympatizantov triezveho štýlu života. Podarilo sa nám vytvoriť spoločenstvo, ktoré funguje v priateľskej až rodinnej atmosfére. Dôležitou úlohou je zabezpečiť liečbu závislému, ktorý sa rozhodol, alebo uvažuje o zmene doterajšieho života s alkoholom či inými závislosťami. Práve tu, sú rodinní príslušníci najviac nápomocní.

Netreba sa báť zodvihnúť telefón, či napísať o probléme.  

A hlavne neodkladať ho donekonečna !

Kluby majú veľký význam, ktorý netreba podceňovať a ľudia, ktorí k nám chodia, majú omnoho menej recidív a ak sa aj vyskytnú, okamžite sa riešia.

Úzka spolupráca s liečebňami a psychiatrickými oddeleniami nám umožňuje rýchle zabezpečenie liečby. Situácia v súčasnom zdravotníctve je zložitá a preto netreba liečbu odkladať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

V  súčastnosti  má  náš  A - klub  približne  40  aktívnych  členov.

 

10. marca 2016 oslávil náš  A - klub 15 rokov !