Akcie na rok  2016

 
 • Január - Novoročná kapustnica - RAK  RUŽOMBEROK

 
 •  Rodinná terapia - Kláštor Redemptoristiek -  KEŽMAROK ( 3.- 5.jún )

 
 • 5. marec - Posedenie k MDŽ

 
 • 9. apríl - Výročný stretnutie - Myjava
 
 • 23. - 24. apríl -  Odborný seminár ASKAS ( Klačno )

 
 • 14. máj  - 15. výročný klub - PLES  -   ORAVSKÁ JASENICA

 
 • 5. jún   - Výročné stretnutie - Levice

 

 • 18. jún - Výročné stretnutie - Žilina

 

 • 25. jún - Výročný klub KAT - Trenčín

 
 • 15. - 16. júl  - Rodinná terapia - Chatoguľáš ( Oravská Jasenica )

 
 
 • 20. august - Púť - KRAKOW

 
 • 9.-11. september - Organizovanie XIX. kongresu  ASKAS 

                                        Oravská Priehrada ( Hotel  Studnička )

 
 • 1. október - Výročný klub RAK - Ružomberok
 
 •  8. október - Výročné  stretnutie  KAPP - Prievidza

 

 • 5. november - Výročné stretnutie - Kanianka
 
 • 17. december - Vianočná kapustnica - Oravská Jasenica

 
 • december - Koncoročné posedenie - Oravská Jasenica

 

 • OKREM PLÁNOVANÝCH AKCIÍ SA ZÚČASTŇUJEME NA VÝROČIACH INÝCH KLUBOV A RôZNYCH ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATIACH .